Meincke våbenskjoldet

Våbenskjold fra Prøjsen

 

Billedet stammer fra House of Names

Dette våbenskjold modtog jeg i 2002 fra Peter Egon Meincke i Australien.

Dette våenskjold fandt jeg via søgning på Google.

 

Våbenskjold fra Australien

I slutningen af 2002 modtog jeg dette våbenskjold via mail fra Australien. Billedkvaliteten på det første billede, var desværre af dårlig kvalitet, fordi billedet var taget med et webcam. Jeg har sidenhen fået tilsendt billedet i bedre kvalitet.

 

Billedet af våbenskjoldet blev sendt til mig fra Peter (Per) Egon Meincke (Minckie) i Australien.

Peter Meincke, som selv stammer ud af «min» Meincke-slægt fortalte, at han havde fået dette våbenskjold fra sin oldefar; Skovfoged i Søllested, Jens Frederik Meincke (1872-1946). Iflg. Peter E. Meincke stammede Våbenskjoldet Prøjsen (Preussen) og skulle tilhører Meincke familien. Jeg har fra starten kunne fastslå at våbenskjoldet havde forbindelse til min familie, fordi Peters oldefar, Frederik Meincke var fætter til min egen oldemor; Dagmar Meincke (1889-1971) og min oldefar; Reincke Meincke (1886-1961).

 

Peter E. Meincke, der udvandrede i 1950’erne til Australien fra Danmark sammen med sin mor og sin bror, kunne fortælle mig at vores forfader, Peder Henrich Meincke havde haft våbenskjoldet med sig fra Rensburg, Holstein, Tyskland til Danmark, da han kom til Danmark i starten af 1800-tallet for at læse til læge. Historien er at han mistede interessen for lægevidenskaben og i stedet slog sig på håndværkerfaget og blev snedker - og senere snedkermester - i Nakskov.

 

Iflg. overleveringer fra vores forfader, så stammer familien Meincke fra Rensburg, og familien skulle, iflg. Peter Meincke og den overlevering han fik, have fået en titel sammen med våbenskjoldet. Den titel skulle stamme fra den tid, hvor Holstein lå under Prøjsen. Peter Meincke mente at kunne huske, at titlen var noget i retning af «Baron von Holtenort». Dette kan dog ikke dokumenteres, og jeg har ikke haft held med at finde flere oplysninger om hverken familien, våbenskjoldet eller om titlen.

 

Udover ovennævnte historie fortalte Peter Meincke endvidere at familienavnet MEINCKE oprindeligt blev stavet MEINECKE, og at der skulle findes to våbenskjolde. Et med navnet MEINCKE og et med navnet MEINECKE. Dette har jeg endnu ikke kunne verificerer, og igen kan det ikke dokumenteres på nuværende tidspunkt.

 

Jeg har fået følgende forklaring på våbenskjoldet fra Peter Meincke: «Den halve ørn betyder Preussen/Prøjsen (Tyskland) og den anden halve del med de danske farver (rød og hvid) samt den grønne farve betød «Slesvig-Holstein», som før var en del af Preussen, men så blev en del af Danmark, for så igen at blive en del af Tyskland. Og som sagt så opholdte familien Meincke sig dengang i Slesvig-Holstein».

 

Kongelige Våbenmaler Ronny Andersens vinkel

Efter at jeg fra 2003 har forsøgt at finde oplysninger om våbenskjoldet, så tog jeg et nyt skridt i 2008. Jeg tog kontakt til Kongelige Våbenmaler Ronny Andersen (www.arsheraldica.dk), som jeg tidligere har haft kontakt til. Jeg bad ham om hjælp til at fortælle mig om det våbenskjold, som Peter Meincke fra Australien sendte mig.

 

Ronny Andersen fortalte mig at efter hans «bedste overbevisning og faglige vurdering, er det ikke et ægte våben».

 

Kongelige Våbenmaler Ronny Andersen skrev videre: «Ægte våbener har meget, meget sjældent lanser eller spyd korslagt bag skjoldet, det er derimod et træk, man ofte ser i ’uægte’ våbener, da folk forbinder det med heraldik …». Derudover fortalt han at selve våbenmærket godt kan eksistere, og at den halve ørn findes i mange tyske vasalvåbener.

 

Desuden syntes Ronny Andersen også, at den anden del af våbenet, med den grønne del og de røde hvide striber så lidt mærkeligt ud. Ud over det fortalte han mig, at den forklaring som jeg havde fået fra Peter Meincke i Australien (og han sikkert har fået fra sin bedstefar osv.) er en typisk måde at forklare et våben på. Han beskrev det som «forklaringer der ofte opstår mange århundreder efter våbenet, og som sådan ikke har noget historisk værdi …».

 

Ronny Andersen sagde ligeledes at han ikke kunne finde navnet «von Holtenort» omtalt nogen steder. Ud over det, så påpegede Ronny Andersen følgende omkring historien om våbenskjoldet:

«… I øvrigt var Slesvig og Holsten (ikke Slesvig-Holsten) hertugdømmer under den danske konge, indtil 1864, hvor Preussen erobrede begge hertugdømmer. I 1871 blev de en del at det tyske kejserrige, og i 1920 blev Slesvig delt, at en nordlig del, som vi kalder Sønderjylland, for første gang blev en integreret del af kongeriget Danmark (hvad det ikke havde været før.) …».

 

Konklusion

Så umiddelbart vil jeg ud fra Ronny Andersens beskrivelse, konkludere at det våbenskjold, som Peter Meincke fra Australien sendte til mig, ikke er et ægte våbenskjold. Men muligvis et våbenskjold, som er blevet lavet sådan «lidt for sjov» (hvis man kan kalde det det). Historien er sikkert en, som er blevet fortalt gennem nogle generationer uden at have historisk værdi, som Ronny Andersen nævnte.

 

I 2011 søger jeg på Google efter slægtsforskningsmateriale om Meincke og andre familie. Jeg melder mig bl.a. til på ancestry.com og pludselig støder jeg på et link til en side på nettet: http://www.houseofnames.com/Meincke-coat-of-arms. Her er der beskrevet lidt om et våbenskjold, som minder om det skjold, som jeg har fået sendt fra Australien. Der henvises bl.a. til nogle familier, som i 1700-tallet og 1800-tallet slår jeg ned i Canada og USA.

 

Kender du til Meincke våbenskjoldet?

Hvis du kender til dette våbenskjold og historien bag det, hører jeg meget gerne fra dig.