Beck-Meincke våbenskjoldet

 

Beck-Meincke våbenskjoldet

Jeg modtog i sin tid en billedfil med dette våbenskjold på mail fra Flemming Meincke Persson. Det var tilbage i starten af min slægtsforskning i Meincke familien (omkring 2000), og igennem længere tid forsøgte jeg at finde bindeleddet fra min del af Meincke slægten og dette våbenskjold.

 

Dengang kunne Flemming Meincke Persson desværre ikke hjælpe mig med mange oplysninger omkring våbenskjoldet og dets historie. Jeg vidste ligeledes heller ikke at Flemming Meincke Persson stammede ud af Beck-Meincke slægten.

 

Søgen efter spor

I min søgen efter at finde ud af hvorfra våbenskjoldet med Meincke navnet stammede fra, stødte jeg også på historien og baggrunden for et våbenskjold.

 

Et våben er først og fremest adelens kendemærke. Våbenretten har den danske adel aldrig haft eneret på i modsætning til den svenske. Tidligere var det almindeligt, at borgerlige, såvel som adelige havde deres våbenmærker. F.eks. uddelte Kong Frederik III borgerlige våben til nogle af sine embedsmænd, uden at det derfor var meningen at adle dem. Man kan altså godt være af borgerlig slægt, selv om man finder et våbenmærke i slægten.

 

Da jeg stod på bar bund i min søgen efter Meincke våbenskjoldets historie, søgte jeg hjælp hos en Greve, som i mange år havde været en bekendt til min familie - nu afdøde Greve Einar Reventlow (1918 - 2006) på Rudbjerggaard, Lolland. Greve Reventlow kunne dog ikke hjælpe mig meget videre, andet end at han fastslog at våbenskjoldet måtte være borgerligt.

 

I min søgen efter slægten Meincke på Lolland, var jeg stødt på en familie "Beck Meincke", som mellem 1900-30 opholdte sig bl.a. på Havløkkegård og Taagerudsgård på Lolland. Jeg tænkte, at våbenskjoldet måske kunne stamme fra denne slægt, og jeg var samtidig interesseret i at prøve at finde et bindeled mellem "min del af" Meincke slægten og Beck Meincke slægten. Jeg søgte via internettet efter personer, som jeg kunne kontakte. Jeg fandt frem til Susan Beck Meincke, der dog ikke kendte til et våbenskjold. Hun satte mig i stedet i kontakt med en af sine onkler, Alex Beck Meincke.

 

Alex Beck Meincke kunne desværre heller ikke fortælle noget om våbenskjoldet, i stedet kunne han fortælle at der var tre Meincke brødre, der kom fra Østpreussen (den ene var hans tip-tipoldefar). Han fortalte, at en af brødrene blev arrestforvarer i Horsens, en bosatte sig i København/Sjælland (hans tip-tipoldefar) og den sidste blev godsforvalter på Lolland. Alex Beck Meincke mente, at han var godsforvalter på Knuthenborg, men var dog ikke sikker i sin sag. Endnu engang havde jeg fået nye oplysninger om slægten Meincke, men desværre ingen som kunne bringe mig videre i min søgen på  Meincke-våbenskjoldet.

 

BecK Meincke slægten

Pludselig dukkede en dødsannonce op i Lolland-Falsters Folketidende på en Tove Beck Peerson, f. Meincke (09.11.1917 – 16.12.2000). Det viste sig, at Tove var farmor til Flemming Meincke Persson, og med et slag var jeg klar over at det var Beck Meincke slægten, som jeg skulle undersøge nærmere i forbindelse med våbenskjoldets historie. 

 

Jeg valgte dengang, at jeg ville ligge mit slægtsforskning samt våbenskjoldet på nettet. Jeg håbede, at jeg på denne måde kunne være heldig og få hjælp fra andre til at finde ud af historien bag våbenskjoldet og måske finde bindeleddet mellem Beck-Meincke og "min del af" Meincke-slægten samt våbenskjoldets historie.

 

Kongelige våbenmaler Aage Wulffs værk

Efter et stykke tid fik jeg en e-mail, om at der var en som havde set våbenskjoldet på min webside. Det var Ronny Andersen, der studerede heraldik. Han mente, at kunne genkende formen som en af Kongelige Våbenmaler Aage Wulffs. For første gang var der hul igennem til våbenskjoldets historie, og det var et hint, som var værd at forfølge.

 

I 2001 fandt jeg derfor frem til hans adresse i København, og skrev til nu afdøde Kongelige Våbenmaler Aage Wulff (1918-2003). Dengang var Kongelige Våbenmaler Aage Wulff blevet pensioneret, men han var så venlige at ringe til mig, for at hjælpe mig på vej i min søgen efter skjoldets historie samt oprindelse. Det skylder jeg Aage Wulff en stor tak for.

 

Kongelige Våbenmaler Aage Wulff (1918-2003) fortalte mig, at han havde malet våbenskjoldet. Også selv om hans signatur og årstal var visket ud af tegningen af en eller anden grund. Måske på grund af indscanningen af våbenskjoldet?

 

Aage Wulff oplyste mig om at han bare ikke havde malet det for MEINCKE, men for en professor eller doktor HEINCKE/HEINCKEL, der skulle bo i Middelfart - men vist nok kom fra Sverige. Iflg. kunstneren selv betød det altså, at våbenskjoldet ikke var malet for Meincke familien - hvilket jo så måtte betyde, at en eller anden skulle have ændret navnet på våbenskjoldet. Kongelige Våbenmaler Aage Wulff fortalte yderligere at våbenskjoldet var malet med udgangspunkt i familien KELLERS våbenskjold.

 

Ud fra min telefonsamtale i 2001 med Hr. Aage Wulff måtte jeg altså konkludere at våbenskjoldet oprigtigt ikke var lavet for familien Meincke.

 

Våbenskjoldet blev dog ved med at spøge i mit hoved, da jeg syntes det var mærkeligt at en eller anden skulle have ændret navnet på et våbenskjold til Meincke. Jeg tænkte, at jeg derfor ville tage kontakt til Flemming Meincke Persson og fortælle hvad jeg havde fundet ud af omkring våbnets historie.

 

Dokumentation for at våbenskjoldet er malet til Meincke familien

Da jeg havde kontaktet Flemming Meincke Persson og fortalt omkring min nye viden, menten han nu nok at der skulle kunne findes dokumentation for at våbenskjoldet var malet for MEINCKE familien Og han havde ret. Efter at have været i kontakt med sin familie, kunne han sende mig materiale (dokumentation) om våbenskjoldet.

 

Iflg. et brev dateret den 10.04.1980 til Kongelige Våbenmaler Aage Wulff fra C.C. Scavenius, er våbenskjoldet malet for Meincke-slægten. (Se dokumentationen i nedenstående galleri).

 

Våbenskjoldet blev i 1980 malet på ny af nu afdøde Kongelige Våbenmaler Aage Wulff (1918-2003). Han malede våbenskjoldet på baggrund af oplysninger fundet i borgerligt våbenlexicon s. 355, nr. 14.

 

I dette våbenlexicon står (iflg. det kopi jeg modtog) at våbenskjoldet er blevet ført af Justitsraad. Byefoged i Stege og Herredsløg.d paa Moen, Carl Henrich Lydius Meincke (1787 - 1862).

 

Klik for at komme til www.tom.brondsted.dk og se NLFamBook

Carl Heinrich Lydius Meincke (1787 - 1862)

Kilde: NLFamBook (www.tom.brondsted.dk)

 

I følge dokumentationen er våbenskjoldet, som Kongelige Våbenmaler Aage Wulff (1918-2003) har malet på ny efter en opfordring fra C. C. Scavenius, sendt til Handelsråd Mogens Meincke d. 5. juli 1980 med ret til at føre dette våben. Handelsråd Mogens Meincke befandt sig på det tidspunkt i Wien (på den danske ambassade).

 

Scavenius og Meincke familierne

Jeg undrede mig over hvordan Scavenius og Beck-Meincke samt Meincke slægten hang sammen. Jeg brugte derfor noget tid på at søge efter hint på internettet. Jeg har endnu ikke fundet bindeleddet mellem Meincke familien bag Beck Meincke våbenskjoldet og min egen - men har alligevel valgt at lade en del af min hjemmeside og slægtsforskningsmateriale omhandle dette.

 

I 2002 modtog jeg via min hjemmeside en e-mail fra Australien, og i denne mail var også et billede af et nyt våbenskjold med navnet Meincke på. E-mailen kom fra Peter Egon Meincke (1936 - 2008), og Peter E. Meincke er med sikkerhed en del af "min" Meincke familie. Det nye våbenskjold, som jeg modtog i 2002, ser anderledes ud end dette. Du kan se dette og læse mere om våbenskjoldet her >>.

 

Igennem min søgen efter Beck Meincke våbenskjoldet og efter Carl Heinrich Lydius Meincke på internettet, fandt jeg frem til slægtsforskning i Byfogede Carl Heinrich Lydius Meinckes familie og her fandt jeg bindeleddet mellem Scavenius, Meincke og Beck Meincke. Carl Heinrich Lydius Meinckes ene datter giftede sig ind i Scavenius familien, og hans ene søn giftede sig ind i Beck familien og grundlagde dermed Beck Meincke slægten.

 

Carl Heinrich Lydius Meincke, byfoged i Stege

Kilde: NLFamBook (www.tom.brondsted.dk)

 

CARL HEINRICH LYDIUS MEINCKE blev født den 29. januar 1787 i København. Han døde den 2. december 1862. Han var søn af Johan Henrik Meincke og hustru Ulrica Georgine von Holck.

 

Carl Heinrich Lydius Meincke var blandt andet etatsråd, cand.jur, auditør i Forsvaret, politiassessor i Københavns Polity, Byfoged, Vejer og Maaler i Stege og Herredsfoged i Stege Herred samt Tiendekommisær.

 

Han giftede sig den 24. november 1810 i Garnisons kirke i København med Anna Elisabeth Dorothea Falch, som blev født den 18. oktober 1784 i København og døde 23. juni 1863. Hun var datter af Andreas Falch (1748 - 1797) og Charlotte Sophie Suhr (1756 - 1822).

 

De fik fire børn:

 1. Charlotte Sophie Meincke (1811 - 1872).
 2. Johan Henrik Meincke (1813 - 1904).
 3. Elisabeth Georgine Meincke (1815 - 1916). 
 4. Andreas Falch Meincke (1816 - 1869).

 

Forbindelsen til familien Scavenius

Som tidligere nævnt blev Carl Heinrich Lydius Meinckes datter gift ind i Scavenius familien, og det er derfor at C. C. Scavenius i sin tid har bedt Kongelige Våbenmaler Aage Wulff (1918 - 2003) til at male Beck Meincke våbenskjoldet på ny.

 

CHARLOTTE SOPHIA MEINCKE blev født den 8. december 1811. Hun døde den 24. jni 1872. Hun var datter af Carl Heinrich Lydius Meincke og Anna Elisabeth Dorothea Falch.

 

Hun giftede sig i 1837 med Peder Brønnum Scavenius, til De Gjorslevske Godser, som blev født den 6. januar 1795 og døde den 4. december 1868.

 

De fik følgende børn:

 

 1. Jacob Frederik Scavenius (1838 - 1915).
 2. Carl Sophus Scavenius (1839 - 1901).
 3. Anna Kristine Scavenius (1842 - 1900).
 4. Peder Scavenius (1845 - 1914).

 

Peder Brønnum Scavenius var kammerherre og godsejer. Han blev uddannet cand.jur og arbejdede som Rigsdagsmedlem i Rigstinget.

 

Et barnebarn til Carl Henrich Lydius Meincke, Jakob Frederik Scavenius, bliver både kirkeminister, undervisningsminister og kulturminister i regeringen.

 

Klik her for info om Jakob F. Scavenius

 

 

Jakob Frederik Scavenius blev uddannet cand.polit. i 1863, og var medlem af Folketinget i 1865-95.

 

Efterkommere af Charlotte Sophie og Peder B. Scavenius findes bl.a. også i slægten Ahlefeldt-Laurvig.

 

Nok om familien Scavenius, som man ved ganske få klik på Internettet, kan se at de har sat tydelige spor i Danmarkshistorien.

 

Beck Meincke slægten grundlægges

Byfogeden Carl Heinrich Lydius Meinckes søn, Johan Henrik Meincke, bliver grundlæggeren til Beck Meincke slægten.

 

Klik for at komme til www.tom.brondsted.dk og se NLFamBook

Kilde: NLFamBook (www.tom.brondsted.dk)

 

JOHAN HENRIK MEINCKE blev født den 9. juli 1813 i Stege. Han døde den 25. marts 1904. Han var søn af Carl Heinrich Lydius Meincke og Anne Elisabeth Dorothea Falch.

 

Han blev uddanet cand.jur og var på et tidspunkt forpagter og blev senere gods- og gårdejer.

 

Han giftede sig den 4. maj 1841 i Vor Frue Kirke, København med Clara BECH, født den 21. december 1817. Død i 1889.

 

De fik seks børn:

 1. Carl Jørgen Meincke (1842 - 1877).
 2. Jørgen Bech Meincke (1843).
 3. Edward Andreas Bech Meincke (1845 - 1911).
 4. Georg Meincke () - udvandrede til USA.
 5. Sophie Meincke ().
 6. Elisabeth Meincke ().

 

Flemming Meincke Persson, som i sin tid sendte våbenskjoldet til mig, stammer ud af denne gren af familien.

 

ELISABETH GEORGINE MEINCKE blev født den 28. maj 1815, og døde den 19. februar 1916. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke kunne finde efterkommere til Elisabeth.

 

Den amerikanske forbindelse

 

ANDREAS FALCH MEINCKE blev født den 19. december 1816. Han døde den 1. april 1869 i New York, USA. Han var skibsmægler og kommisær i New York. Han giftede sig med Mary Marie Kimbell (1829 - ?). Han ejede skibe i rederiet FUNK-MEINCKE.

 

Den norske Meincke slægt

Lad os springe tilbage til Carl Henrich Lydius Meinckes forældre. Her findes bindeleddet til den norske Meincke slægt.

 

JOHAN HENRIK MEINCKE blev født den 16. maj 1754 i Trondheim, Norge. Han var søn af Henrik Meincke og Lydia Manzin. Han døde den 3. marts 1831 i Stege, Danmark.

 

I december 1785 giftede han sig med Ulrica Georgine von Holck.

 

HENRIK MEINCKE blev født den 6. januar 1697 i Flensburg, Tyskland. Han døde i december 1755. Han var søn af Heinrich Meincke og Anna von Lütten.

Henrik Meincke var købmand i Trondheim, Norge.

 

Han giftede sig med Lydia Manzin (Mantzin), født den 15. december 1727, og døde den 26. juni1781.

 

HEINRICH MEINCKE blev født den 7. september 1670, og døde den 12. september 1719.

Han skulle være deputeret borger og hospitalsforstander i Flensborg.

 

Han giftede sig den 19. september 1691 med Anna von Lütten (10.04.1677 – 14.09.1747) Parret fik tre børn: Heinrich Meincke, Hilmar Meincke og Anna Meincke.

Dog er der lidt uvished - iflg. enkelte steder på internettet - om Heinrich Meincke og Hilmar Meincke er brødre eller fætre.

 

HILMAR MEINCKE, som blev født den 17. juli 1710 i Flensburg, og døde den 21. januar 1771 i Trondhjem, Norge, giftede sig 1. gang den 27. juli 1741 med Catharina Møllmann (1720-1748) og 2. gang den 16. april 1749 med Sarah Marie Müller (15.01.1726 – 30.07.1751). I første ægteskab kom to børn: Catharina Meincke (1744) og Heinrich Meincke (1746), og i 2. ægteskab: Lorentz Angell Meincke.

 

Hilmar Meincke var grundlæggeren af den norske gren af Meincke-familien, som jeg tidligere er stødt på i min søgen efter Meincke slægten. Jeg har nu fundet forbindelsen mellem den norske gren af Meincke og Beck Meincke grenen. Desværre har jeg ikke kunne finde forbindelsen mellem "min del af" Meincke slægten og disse familier.

 

Der skal lyde en stor tak for hjælpen til alle som jeg har kontaktet i min søgen efter oplysninger om "Meincke våbenskjoldet". Her tænker jeg især på Flemming Meincke Persson, Susan Beck Meincke og Alex Beck Meincke samt Kongelige Våbenmaler Aage Wulff. Dertil ønsker jeg ligeledes at sige tak for hjælpen til alle, som har skrevet til mig vedrørende våbenskjoldet og slægten Meincke. Hvis du har oplysninger om slægten, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Dokumentation på våbenskjoldet

 

Kilder på internettet